Zgodovina in sistemi Ouija table

By | 7. 1. 2012

Ouija tabla izvira še iz časov starodavnega Egipta. Takrat so za komunikacijo z onostranstvom uporabljali rinko, ki je bila z vrvico pripeta na tablo z narisanimi simboli. Z udarjanjem-dotikanjem rinke ob tablo se je pridobivalo odgovore. Govorečo tablo so uporabljali tudi na kitajskem. Tam so jo imenovali FUJI. Tuid v antični Grčiji so poznali sistem govoreče table.

Sistem ouija table se skozi tisočletja ni spreminjal, zato še dandanes poznamo ouija tablo kot ploskev, na katerem so narisane črke od A do Ž in rinka, ki se pri komunikaciji z duhovi premika od črke do črke ter tako sestavlja besede ali pa odgovore DA/NE.

Najzgodnejši podatek o uporabi ouija table v modernejših časih sega v leto 1854, ko je profesor glasbe, Adolphus Theodore Wagner patentiral tablo kot “Psihograf ali aparat za nakazovanje posameznikovih misli s pomočjo živčne električne napetosti”. Skorajda neverjetno je, da se je lahko v preteklosti patentiralo nekaj, kar obstaja že tisočletja. No, saj to se dogaja tudi v dandanašnjih časih.

Govorečo tablo, kot jo poznamo danes, so izdelali leta 1889, jo seveda patentirali, in jo plasirali na tržišče kot igračo. Takrat je podjetje, ki je izdelovalo govorečo tablo, tabli dalo ime: OUIJA TABLA. Tako so pričeli Ouija table prodajati v trgovinah z igračami. Postale so prodajni hit. Ljudje so jih kupovali z namenom komunikacije s padlimi svojcih v obeh svetovnih vojnah. V 70-tih letih je zanimanje za table upadlo, zato so jih prenehali masovno izdelovati.

Zakaj so govoreči tabli dali ime OUIJA ni znano. Ena izmed teorij govori, da je Oiuja izvira iz francoske besede OUI (DA) in nemške besede JA (DA). Druga teorija govori o tem, da so ime ouija sporočili duhovi med seanso. Beseda ouija naj bi bila staroegipčanska beseda za srečo.