Varnostni napotki pri delu z Ouija tablo

By | 7. 1. 2012

Vedno imejte nekaj srebrnega na sebi. Srebro vas bo ščitilo pred zli duhovi.

Najbolje je, če uporabljate ouija tablo narejeno iz debele lesene deske.

V krogu okoli mesta, kjer imate namen uporabljati tablo, postavite bele sveče. Pri tem vizualizirajte, da kreirate magičen zaščiti ovoj, skozi katerega zli duhovi ne morejo.

Na koncu seanse se vedno poslovite od duha, s katerim ste komunicirali. Če vas duh ne bo odzdravil, ne bo odšel in vam bo lahko na daljši rok na nek način lahko tudi škodoval. Zelo težko se je znebiti duha, zato bodite previdni, obenem pa odločni v dejanjih, ko se spuščate v komunikacijo s pomočjo oiuja table.

Pri uporabi table naj bo vedno prisoten nekdo, ki se table ne bo nikoli dotaknil. Ta naj si zapisuje črke, ki jih duh sporoča. Lahko pa uporabite tudi snemalnike zvoka, kot so diktafoni in podobno.

Ne verjemite vsega, kar vam bo duh skozi tablo sporočil. Zelo težko je ločiti laži od resnice.

Vedite, da se duhovi pogosto trudijo, da bi vzpostavili stik z vami na tak ali drugačen način. Vaše življenje vidijo s popolnoma druge življenske perspektive in vam zato želijo pomagati. Oiuja tabla je le en izmed pripomočkov, s katerimi duhovi lahko komunicirajo z vami.

Vse, kar si morate zapomniti, pa je, da so med dobre duhove vedno pomešani tudi zli duhovi, ki se želijo poigrati z vami in ki jim ni mar za človeška življenja. Zato pazite komu verjamete.